Fabrica de forme preparative din Bila Țerkva

  • Fabrică de soluții apoase
  • Fabrică de produse de uz fitosanitar sub formă de suspensii concentrate (3 linii de lucru destinate producției separate a 3 tipuri de produse - fungicide, insecticide și tratanti)
  • Fabrică de erbicide sub formă de soluții apoase și suspoemulsii
  • Producerea de microfertilizanți și produse fitosanitare

Linia de ambalare

Fabrică de erbicide