Головна/Про компанію/Медіа/Публікації/Топ-3 протруйники для озимих зернов...

Топ-3 протруйники для озимих зернових

21.07.2022

«Будинок на хиткому фундаменті ремонту не підлягає». Цей відомий вислів якнайкраще підкреслює важливість якісної передпосівної підготовки насіння. Саме насіння є фундаментом майбутнього врожаю.


Для побудови ефективної системи захисту завжди слід враховувати низку факторів: ґрунтово-кліматичні умови поля, характеристики попередника, ступінь стійкості обраного сорту (гібриду), прогноз фітосанітарного стану поля і сусідніх посівів, передпосівний стан насіння. Це вкрай важливо для озимих культур, оскільки додається ще один стресовий чинник – перезимівля.

Успішність перезимівлі визначають погодні умови, морозостійкість сорту та його агротехніка. Якщо на перший фактор агрономи ніяк не можуть впливати, то вибір сорту і побудова технології вирощування й захисту – повністю у сфері їхньої відповідальності. 

Щоб дати хороший урожай, зернові ще до початку зими (до припинення осінньої вегетації) повинні сформувати добре розвинену кореневу систему (у т.ч. вторинну), 3–4 пагони, накопичити у вузлі кущіння достатню кількість вуглеводів (не менше 25–30%). Досягнення зазначених показників неможливе без надійного стартового контролю хвороб і шкідників.

фітопатологічна експертиза.jpg

Виявлення збудників хвороб у зразках насіння озимої пшениці та ячменю, агрономічна лабораторія ALFA Smart Agro.

Вчені дослідили, що лише на насінні може накопичуватися більше 60 видів фітопатогенів. Чимало з них знищити застосуванням фунгіцидів під час вегетації неможливо. Такі інфекції, як летюча сажка пшениці (Ustilago tritici), летюча сажка ячменю (Ustilago nuda), тверда сажка пшениці (гриби роду Tilletia), кам’яна сажка ячменю (Ustilago hordei), фузаріозна коренева гниль (гриби роду Fusarium), гельмінтоспоріозна коренева гниль (Cochliobolus sativus), пліснявіння насіння (гриби роду Cladosporium, Mucor, Aspergillus та ін.), чорний зародок насіння (гриби роду Alternaria, Cochliobulus) контролюються лише протруюванням насіння.

А ще чимало інфекцій можуть атакувати насіння зернових з ґрунту та падалиці попередника. Розвиток таких хвороб, як септоріоз пшениці (Septoria tritici, S. nodorum), темно-бура плямистість пшениці (Cochliobolus sativus), фузаріози листя (гриби роду Fusarium), плямистості листя ячменю – темно-бура, сітчаста, смугаста (Cochliobolus sativus, Pyrenophora teres, Pyrenophora graminea) – зупинити фунгіцидами можна, але ризик їхньої появи та поширення значно обмежується протруюванням сучасними препаратами.

Саме тому до вибору протруйника потрібно підходити виважено, враховуючи такі показники, як регіон вирощування, призначення посівів, насиченість сівозміни зерновими культурами, попередник, обробіток ґрунту, строки посіву тощо.

Помилка у виборі протруйника або розрахунках норми застосування спричинює не лише фінансові збитки, а й втрати потенціалу врожайності, що вже неможливо виправити. Тому не може існувати одного універсального протруйника, що відповідає всім вимогам різних технологій вирощування. Розуміючи це, компанія ALFA Smart Agro створила лінійку препаратів для індивідуального підходу в побудові систем захисту пшениці і ячменю: фунгіцидні – Авіценна і Венцедор, інсектицидні – Командор Гранд і Командор Екстра, а також інсектофунгіцидний протруйник Кантаріс


Серед цього переліку агровиробники виділяють три топові препарати – Авіценна, Командор Гранд і Кантаріс.


Авіценна — надійний захист від насіннєвої, ґрунтової та аерогенної інфекцій

Фунгіцидні протруйники ALFA Smart Agro забезпечують надійний контроль сажкових хвороб, кореневих гнилей, пліснявіння насіння, захист від аерогенної інфекції сходів (септоріозу, гельмінтоспоріозних плямистостей, фузаріозу), сприяють розвитку здорових рослин та максимальному використанню ними сонячної інсоляції, а отже – інтенсивному процесу фотосинтезу та накопиченню пластичних речовин.

Авіценна_лабораторія.jpg

Для контролю найширшого спектра хвороб науковці ALFA Smart Agro рекомендують застосовувати сучасний трикомпонентний протруйник Авіценна (тебуконазол, 50 г/л + прохлораз, 250 г/л + крезоксим-метил, 50 г/л). Завдяки наявності трьох діючих речовин з різних хімічних класів, Авіценна захищає практично від усіх хвороб насіння, проростків і сходів зернових культур, а також перших «хвиль» аерогенних інфекцій. Важливою перевагою використання цього продукту є яскраво виражений фізіологічний ефект на початкових стадіях розвитку культури.

Тебуконазол, окрім чітко вираженої фунгіцидної дії проти збудників сажкових хвороб, впливає також на ріст і розвиток рослин. Тому використання тебуконазолу як протруйника дає змогу не лише гарантувати захист рослин від внутрішньої інфекції, а й сформувати сильні компактні рослини. Це досягається завдяки першочерговому спрямуванню біосинтезу проростаючого насіння на формування кореневої системи, а тільки потім – на розвиток наземної маси. У таких рослин мезокотиль – найуразливіша частина проростків – укорочується, а колеоптиль – потовщується. У результаті зростає посухостійкість, зимостійкість, стійкість до інших абіотичних факторів.

Контактно-системна діюча речовина прохлораз знезаражує ґрунт навколо кожної насінини й саму насінину (локальна дезінфекція) від збудників хвороб. Хімічна стабільність прохлоразу забезпечує тривалий період захисної дії та найкращий контроль снігової плісняви, фузаріозної кореневої гнилі та інших поверхневих інфекцій.

Наявність крезоксим-метилу не лише розширює спектр біологічної ефективності продукту, а й додатково забезпечує рістстимулюючу дію, активізує фізіологічні процеси. За рахунок добре розвиненої первинної кореневої системи ще з осені формується вторинна коренева система. Це позитивно впливає на кількість продуктивних стебел і врожайність сорту.

Авіценна_спектр_діаграма.jpg

Спектр дії протруйника Авіценна (5 — висока фунгіцидна ефективність, 4 — вище середньої, 3 — задовільна, 2 — нижче середньої, 1 — ефективність незадовільна).

Відомо, що протруйники можуть спричинювати затримку в проростанні насіння. Ступінь ретардантної дії визначається головним чином триазолами та їхньою концентрацією.

Авіценна позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. Склад протруйника допомагає сформувати сильні компактні рослини. Так, на 3-й день пророщування насіння можна помітити незначне відставання у рості зеленого проростка. Натомість коренева система з протруйником Авіценна розвивається краще. Особливо чітко рістстимулююча дія Авіценни проявляється вже на 7-й день пророщування. Розвиток першого листка і кореневої системи значно випереджають рослини контрольного варіанту (без протруйника). Ширина листкової пластинки більша, колір насичено-зелений, довжина і об’єм кореневої системи відповідають активному росту і розвитку рослин.

Авіценна_рістстимулююча дія_7 день_1.jpg

Рістстимулююча дія Авіценни. 7-й день пророщування насіння (К — контроль без протруйників; (2) — Авіценна, 0,6 л/т).

Авіценна_рістстимулююча дія_7 день.jpg

Рістстимулююча дія Авіценни. 7-й день пророщування насіння (К — контроль без протруйників; (2) — Авіценна, 0,6 л/т).

Варто зазначити, що протруйник Авіценна здатний нівелювати післядію препаратів на основі імідозалінонів і значно покращує стан озимих зернових у тих випадках, коли попередниками пшениці були ІМІ-стійкі гібриди соняшнику. Про це свідчить досвід господарств на Сході та Півдні України, де такі гібриди є основними в структурі посівних площ соняшнику.

Порівняно із ділянками, де застосовували інші фунгіцидні протруйники, на момент відновлення вегетації маса озимих зернових, оброблених перед сівбою Авіценною, була більшою на 50–100 %. Це означає, що рослини з осені сформували кращу кореневу систему, накопичили більшу кількість цукрів та інших пластичних речовин, а отже – краще перезимували і швидше відновили вегетацію. Різниця в прирості наземної маси зберігалася і в подальшій вегетації. У результаті навіть за критичних умов вегетації правильно підібраний протруйник забезпечив додатково збережену врожайність на рівні 7–12 %.

Авіценна проти конкурента.JPG

Прояв рістстимулюючої дії (Луганська обл., попередник – соняшник, стійкий до імідазолінонів).

Командор Гранд — комплексний контроль ґрунтових і наземних шкідників

Окрім фітопатогенів, на посіви озимих зернових чатують також шкідники. В осінній період для багатьох із них насіння та перші сходи – чи не єдина можливість поживитися для продовження циклу розвитку. Тому, щоб не втратити частину врожаю уже на старті через пошкодження злаковими мухами, попелицями, цикадками, дротяниками, личинками хлібного туруна та іншими шкідниками, посівний матеріал потрібно захистити також інсектицидами.

Командор Гранд_каністра.jpg

Командор Гранд (імідаклоприд, 500 г/л + альфа-циперметрин, 50 г/л) – це унікальна розробка компанії ALFA Smart Agro, що не має аналогів в Україні. Висока ефективність та найширший спектр дії досягається поєднанням і синергізмом контактної (альфа-циперметрин) та системної (імідаклоприд) діючих речовин.

Імідаклоприд – це високосистемна діюча речовина, інсектицидна властивість якої перевірена часом. Поглинається кореневою системою під час проростання насіння і поширюється всією рослиною. Відтак, паросток одразу отримує захист від шкідників, які спробують атакувати його молоде коріння, а також проросток. Рівномірний розподіл імідаклоприду рослиною забезпечує тривалу інсектицидну дію проти комах-фітофагів з гризучим та сисним ротовим апаратом. Він також проявляє рістстимулюючу дію та сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи.

Альфа-циперметрин у протруйнику значно посилює захист насіння і проростків у ґрунті. Ця активна речовина практично не розчиняється у воді, надійно закріплюється в зоні кореневого ложа та ефективно діє навіть за умов підвищеної вологості ґрунту.

Окрім того, альфа-циперметрин володіє високою ліпофільністю, завдяки чому активно проникає через хітиновий покрив шкідника. Таким чином, підземні комахи-фітофаги отримують ураження під час дотику до насіння, ще до моменту укусу, причому інтоксикація відбувається протягом декількох секунд.

Командор Гранд_локалізація.jpg

Перерозподіл у ґрунті і рослині активних компонентів протруйника Командор Гранд: альфа-циперметрину та імідаклоприду.

Зверніть увагу — Командор Гранд діє у своєрідній газовій фазі. Пари інсектициду щільно заповнюють простір навколо насінини, утворюючи своєрідну фумігаційну камеру. Вони проникають через покривні тканини та органи дихання комах, завдяки чому більшість видів шкідників отримують летальну дозу інсектициду вже в момент наближення до насіння.

Щодо піретроїдів в інсектицидних протруйниках, то тут беззаперечні переваги має альфа-циперметрин. По-перше, ця д.р. зареєстрована як фумігант. По-друге, високий тиск парів забезпечує об’ємну захисну зону навколо насінини. До речі, тиск парів альфа-циперметрину вищий за показник, наприклад, бета-цифлутрину у 13,5 раза (3,8×10-4 і 2,8×10-5 МПа відповідно). І, нарешті, тривалий період напіврозпаду альфа-циперметрину (43 дні) гарантує тривалу інсектицидну активність у ґрунті.

Командор Гранд_активність у газовій фазі.jpg

І найголовніше — Командор Гранд забезпечує контроль навіть такого поширеного та небезпечного шкідника, як гусінь озимої совки. Це особливо актуально для господарств південних і східних регіонів та за умов ранньої сівби озимих. Обравши цей протруйник, агроном зможе захистити поле від усього комплексу наземних та ґрунтових шкідників і зекономити кошти на осінніх інсектицидних обробках.

Як показує досвід останніх років, лише поєднання комплексного захисту від хвороб і шкідників дасть змогу максимально розкрити потенціал урожайності сучасних сортів пшениці. Особливо це стосується високотехнологічного та інтенсивного землеробства.

Практика використання у баковій суміші для протруювання продуктів Авіценна і Командор Гранд забезпечує саме такий результат: вчасну та рівномірну появу сходів, інтенсивний ріст і розвиток кореневої системи, досягнення ще до зими фази ВВСН 23–24, відсутність видимих ознак ураження хворобами та пошкодження шкідниками. Як правило, саме такі рослини найкраще перезимовують та швидко відновлюють вегетацію.

Кантаріс — залізний захист від хвороб та шкідників

Сьогодні все більше передових господарств, що на власному досвіді переконалися у необхідності як фунгіцидного, так й інсектицидного протруювання насіння, потребують єдиного комплексного протруйника — інсектофунгіцидного.

Переваги використання такого препарату очевидні. Оптимально підібрана концентрація фунгіцидних та інсектицидних діючих речовин у готовому продукті дасть змогу клієнту уникнути помилок під час власних розрахунків дозування окремих компонентів. Єдина цілісна і моногенна формуляція забезпечує максимальне покриття, відмінне утримання протруйника в потрібній концентрації усіх діючих речовин на кожній насінині. Економиться час і ресурс на приготування суміші.

Кантаріс_лабораторія.jpg

Для зручності та задоволення потреб клієнтів у цьому сегменті компанія ALFA Smart Agro розробила новий унікальний продукт – комбінований інсектофунгіцидний протруйник Кантаріс (флутріафол, 50 г/л + прохлораз, 150 г/л + тіаметоксам, 250 г/л). Численні лабораторні та польові дослідження підтвердили його високу ефективність та тривалий захист від насіннєвої, ґрунтової та аерогенної інфекцій і комплексу ґрунтових і наземних шкідників.

Оптимальне поєднання фунгіцидних компонентів флутріафолу і прохлоразу у продукті сприяє синергічному ефекту та ефективному захисту насіння і сходів від видів сажкових хвороб, кореневих гнилей, аерогенної інфекції плямистостей листя (септоріоз, гельмінтоспоріози, фузаріози).

Інсектицидна складова, тіаметоксам, поширюється системно та справляє на шкідників контактно-кишкову дію. Його висока розчинність забезпечує швидку початкову активність вже з моменту висіву обробленого насіння. Ґрунтова волога частково вивільняє тіаметоксам у ґрунті, утворюючи навколо насіння додаткову захисну зону. Це знижує ймовірність пошкодження ґрунтовими шкідниками та дає можливість додатково поглинати інсектицид первинною кореневою системою вже з ґрунту.

Відомо, що з часом тіаметоксам здатний метаболізуватися до клотіанідину. Зокрема, саме цим пояснюється тривалий контроль широкого спектру ґрунтових і наземних шкідників, у т.ч. попелиць, цикадок і трипсів як переносників вірусних хвороб.

Стимуляція проростання насіння завдяки тіаметоксаму дає змогу сформувати повноцінну кореневу систему, що позитивно впливає на перезимівлю і кількість продуктивних стебел.

Кантарис_спектр.jpg

З технологією Smart CompleX

Головна вимога до фунгіцидного захисту озимини — контроль сажок, снігової плісняви й кореневих гнилей. Стандартом для останніх двох є прохлораз, який має тривалий період напіврозпаду.

Проте не в усіх протруйниках прохлораз однаково активний. Саме для підвищення ефективності прохлоразу науковці ALFA Smart Agro створили технологію Smart CompleX, що допомогла збільшити розчинність прохлоразу з 34 мг/л до майже 5000!

Технологію Smart CompleX використано у протруйниках Авіценна та Кантаріс. Завдяки Smart CompleX прохлораз потрапляє у насінину і росток у більшій концентрації, що забезпечує сильніший вплив на збудників хвороб. Цю розробку визнано на міжнародному рівні.

Обробка насіння протруйниками — обов’язкова умова захисту озимих зернових від шкідливих об’єктів і збереження майбутнього врожаю. Обираючи препарат, слід спочатку оцінити рівень технологічності свого виробництва, визначити планову врожайність, роль сорту і попередника, провести фітопатологічний аналіз насіння та фітосанітарного стану поля.

Пам’ятаємо, що лише протруйник, навіть найкращий, не зможе вирішити всіх проб­лем агротехніки. Але використання якісних продуктів для протруювання насіння допоможе отримати вчасні та однорідні сходи, захистити їх від хвороб і шкідників, а також забезпечити оптимальний розвиток для відмінної перезимівлі і формування продуктивних стебел.


Загальні рекомендації у виборі оптимального протруйника:

  • пізня сівба озимих зернових (особливо, після соняшнику) — Авіценна;
  • висів за несприятливих посушливих умов — Кантаріс;
  • ранні й оптимальні строки сівби — Кантаріс або композиція Авіценна + Командор Гранд;
  • ранні і оптимальні строки висіву на полях із великою чисельністю ґрунтових шкідників, у.т.ч. озимою совкою — Авіценна + Командор Гранд.

Олег Дерменко, канд. с.-г. наук, керівник напряму продуктового маркетингу ALFA Smart Agro.

журнал "Пропозиція"

Публікації